Läraren ska lära ut böcker

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 156-157

Fråga: Vissa studenter utgår från kompendium och summeringar som huvudreferenser till kunskap och försummar källorna i läroplanen. Som ni redan vet, har det en negativ inverkan på studenterna. Vad råder ni dem och hur pass ska de referera till källorna?

Svar: Jag råder lärarna att inte utgå från kompendium. Människan är inte mer än en människa; hon kan förkorta sådant som måste utvecklas och utveckla sådant som måste förkortas. Därtill kommer studenter som är vana vid kompendium att tappa intresse för de källor som har författats av lärde och studerats av studenter.

Vad studenterna beträffar, kommer de att rätta sig efter sin lärare som inte utgår från kompendium. Men om läraren själv skriver ett kompendium och rekommenderar studenterna att läsa det, så är studenter bara studenter; de vill alltid ha det enklaste. Därför råder jag både lärare och studenter. Det stora ansvaret ligger dock på lärarna. Boken i läroplanen måste förbli utgångspunkten. Om läraren vill lägga till ytterligare kunskap, kan han alltid skriva fotnoter eller i ett skrivhäfte och hänvisa till det.