Lärare och lärarinnor i samma skola

Publicerad: 2010-07-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3783.shtml

 

Fråga: En kvinna undervisar i skola som det också finns manliga lärare i. Hon känner sig illa till mods av deras närvaro. Skall hon lämna skolan eller fortsätta med undervisningen och hoppas på att gagna?

Svar: Jag tycker att hon skall lämna undervisningen om hon känner sig illa till mods. Det enda undantaget är i fall kvinnan, eller kvinnorna, undervisar på en särskild plats som är tom på män. I detta fall är det tillåtet. Likaså är det tillåtet att både män och kvinnor arbetar på samma skola förutsatt att de inte blandas.