Lär ungdomarna de lärdas status

Fråga: Hur skall läraren få eleverna att älska de lärda och referera till dem samt älska makthavarna och lyssna och lyda dem?

Svar: Klargör för dem och lär dem de lärdas position och rang och att de skall respekteras. Lär dem dessa frågor och förklara dem för dem. Klargör för dem vilken status de lärda har i samfundet och människornas behov av dem. Därtill skall han varna dem för uttalandena som förtalar och nedvärderar de lärda.