Lär din familj islam

al-Bukhârî sade:

17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön

628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade:

Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade hos honom i tjugo dagar. Han var barmhärtig och vänlig. När han såg vår hemlängtan sade han: ”Återvänd och stanna hos dem. Lär dem och be. När bönen går in, kallar någon av er och den äldste av er får leda er.”

Hadîthen bevisar att man måste lära sin familj. Vi ber Allâh hjälpa oss med det. Om det är obligatoriskt att lära utomstående, är det än mer obligatoriskt att lära familjen. Jag blir mycket glad när jag kommer hem till någon och småbarnen i familjen börjar läsa al-Fâtihah, Tashahhud och korta suror. Det glädjer en människa. Det bevisar att mannen gör sin plikt i hemmet. Vi är alltså skyldiga att lära våra familjer så gott vi kan.

Ibland sker undervisningen verbalt, ibland praktiskt. En undervisning kan ske i samband med kvällsmat eller fika. Därför skall han inleda den i Allâhs namn och lova Honom efter en bekväm och lyckad sittning.