Lär dig först den korrekta läran

Fråga: Ni nämnde att till religionens grundläggande läror hör att man lägger vikt vid Ahl-us-Sunnahs lära. Vi skulle gärna vilja att ni betonar förståelsen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Det finns nämligen ungdomar som börjar sina studier med att läsa om vilsna sekter och det finns risk att de påverkas eller faller i många förbud. Vi hoppas på ett klargörande rörande det.

Svar: Ni vet att de trosrelaterade böckerna inleds med ett klargörande av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära. När du kan den, lär du dig om dem som avviker från den för att undvika deras läror. Sysselsätt dig inte med falskheten på sanningens bekostnad. Först måste du ha kunskap om sanningen. Därför lär du dig falskheten som motstrider den.

Därtill skall du inte studera genom att bara läsa böcker utan att sitta med de lärda.