Lär dig din dogm

Fråga: Är det tillåtet med efterapning inom dogmatiska frågor?

Svar: Nej. Efterapning är bara tillåten inom Fiqh-frågor – och dessutom bara för ignoranten. Han (ta´âlâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga då Påminnelsen folk, om ni inte vet det.”1

Efterapning skall inte finnas inom dogmatiska frågor. Människan måste lära sig den ur Qur’ânen, Sunnah och Salafs metod. Därom finns bestämda böcker, såväl kortfattade som ingående. Böcker som klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Ta till exempel Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”. Den boken är allomfattande när det kommer till att klarlägga Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm och dess fundament. En liknande bok är Imâm at-Tahâwîs ”at-Tahâwiyyah” och dess förklaring som ni studerar just nu.

121:7