Lär barnen Tawâf med en Ka´bah-kopia

Fråga: En lärarinna vill lära barnen Tawâf runt Ka´bah. Hon har hämtat en kopia av Ka´bah, tagit på dem ihrâm och sagt åt dem att läsa Talbiyah medan de gör Tawâf runt kopian. Allt detta är i ett undervisande syfte. Är hennes handling korrekt?

Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har fastställt att det är förbjudet och att kopior av Ka´bah inte får placeras någonstans. Det är inte tillåtet. Ty ignoranter kan få för sig att handlingen medför samma belöning som Ka´bah och att skulpturen är som Ka´bah. Det får alltså inte finnas några som helst kopior av Ka´bah.