Lår är blygd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/208-209)

270 – Jag frågade min fader om låret tillhör blygden (العورة). Han svarade:

Ja. Djurhud berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Lår är blygd.”1

271 – Jag frågade min fader om en man som ber med avtäckta lår. Ska han ta om bönen? Han svarade:

Jag fruktar att han måste ta om bönen.”

1Ahmad (3/478), Abû Dâwûd (3995) och at-Tirmidhî (2947-2949) som sade att den är god. Autentisk enligt al-Albânî i “Irwâ’-ul-Ghalîl” (1/298).