Läpparnas rörelse i bönen

Fråga: Måste man röra på läpparna i samband med bön, Adhkâr och läsning? Eller räcker det att läsa tyst?

Svar: Man måste röra på läpparna i samband med Qur’ân-läsning i bönen. Detsamma gäller obligatorisk Dhikr som Takbîr, Tasbîh, Tahmîd och Tashahhud. Ett tal är först ett tal när det uttalas. Uttalet sker inte utan läpparnas och tungans rörelse. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) visste att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste när de såg att hans skägg rörde på sig.

Måste man höra sig själv eller räcker det att bokstäverna uttalas? Därom tvista de lärde. Vissa säger att han måste höra sig själv. Andra säger att det räcker om bokstäverna uttalas – den åsikten är korrekt.