Långt hår, turban och höftskynke

Bör vi ha långt hår eller inte?

Vissa lärda säger att långt hår är Sunnah. Det sade Imâm Ahmad (rahimahullâh):

”Det är Sunnah. Om jag hade klarat av det hade jag haft det, men det är för mycket möda och jobb.”

Det är tillsynes inte alls Sunnah, utan endast en sed. Om du befinner dig i ett land vari männen har långt hår, så skall även du släppa det till skillnad ifrån om du är i ett land där det inte är en vana.

Samma sak gäller turbanen; är den en Sunnah eller en sed? Enligt den korrekta åsikten är den en sed.

Är höftskynket och plagget till överkroppen en Sunnah eller en sed? Enligt den korrekta åsikten är de en sed.