Längsta graviditeten

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 256

1224 – Jag nämnde för Ahmad återberättelsen om Ibn ´Adjlân där han sade att hans fru var gravid i fem år. Han sade:

”Jag har inte hört något om det. Fyra år har jag däremot hört. De lärde i Madînah anammar den åsikten eftersom ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade att vänteperiod från den försvunne mannen varar i fyra år.”

1225 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”adh-Dhahhâk bin Muzâhim föddes med två framtänder.”