Längst bort från Allâhs lag

Fråga: Det finns en person som delar in Tawhîd i fyra kategorier däribland Tawhîd-ul-Hâkimiyyah. Han talar mycket om Hâkimiyyah. Får man säga att han är en innovatör?

Svar: Ha inte bråttom med att döma folk. Kategoriseringen har däremot förkastats av Tawhîds lärda och i synnerhet Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh al-Fawzân och andra av Sunnahs imamer. De har förkastat denna kategorisering. De säger att Hâkimiyyah är en av trosbekännelsens rättigheter. Vissa av dem säger att det hamnar under Tawhîd-ur-Rubûbiyyah medan andra säger att det hamnar under Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Oavsett vad hör det till trosbekännelsens och Tawhîds rättigheter. Det är dock ingen egen kategori.

Den som gör denna kategorisering kommer med riktiga konstigheter, osunda regler, falska principer och osunda kategoriseringar. De är längst bort från den metodiken och islamiska karaktärer som trovärdighet, renhet, respekt till sanningen och stöd till människorna som följer sanningen. De hör till dem som är längst bort från det. Det motsätter sig deras falska hävdande som de inte klarar av att tillämpa på sig själva för att inte tala om på sina lurade och okunniga anhängare.