Långa skägg avskräcker folk från kallet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

I och med att vi och de enas om att följa Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse, vill jag att du förklarar för honom att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i flera år, växte upp som muslim, uppfostrades i islam och som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med när han dog, vallfärdade aldrig utan att han därefter klippte sitt skägg. Jag tror inte att någon människa i Väst eller Öst tror sig förstå Sunnah bättre än vad Ibn ´Umar gjorde – han som följde och rättade sig efter Sunnah som ingen annan. Trots att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) själv återberättade hadîthen:

”Korta mustaschen, släpp skäggen och var olika zoroastrierna.”

kortade han skägget och lät det inte växa fritt. Precis som klippning av mustasch är klippning av skägg en ändring av Allâhs skapelse som är undantaget förbudet. Förklara dessa två saker för honom:

1 – Låt oss vara riktiga Salafiyyûn.

2 – Att släppa skägget helt på ett sätt som inte gjordes av Salaf jagar iväg folk från vårt kall som vi ägnar vårt liv åt.