Lång mustasch

Fråga: Är det Sunnah att mustaschen är sammanväxt med skägget?

Svar: Jag säger inte att det är Sunnah, men det har bekräftats att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hade en stor mustasch som han rullade när han blev arg. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte kortar sin mustasch tillhör inte oss.”

Det har bekräftats att en man med stor mustasch kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den hängde nedför hans överläpp vill säga. Då befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en Siwâk sätts ovanför hans läpp och att mustaschhåret som hängde nedanför den klipptes. Detta är ett praktiskt klargörande av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som inte kortar sin mustasch tillhör inte oss.”

Fråga: Betyder det att den som inte klipper den lämnar islam?

Svar: Nej, han lämnar inte islam, men han lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.