Lånet är viktigare än vallfärden

Fråga: Vad är domen för den skuldsattes vallfärd?

Svar: Den skuldsatte är inte skyldig att vallfärda. Därför är det både religiöst och logiskt att göra det som är en större plikt, nämligen att betala lånet. Betala först tillbaka lånet, sen kan du vallfärda. Du är inte syndig om du dör i det här tillståndet.

Fråga: Även om långivaren går med på det?

Svar: Även om långivaren går med på det. Långivaren kommer att kräva honom på pengarna i alla fall. Långivaren låter honom bara vallfärda innan han betalar tillbaka lånet. Det handlar inte om att det är förbjudet att åka utan långivarens tillstånd, det handlar om att ha ett rent samvete innan vallfärden.