Landet där kvinnan får åka taxi ensam

Fråga: Vad är domen för att kvinnan åker ensam med chauffören?

Svar: Jag har fått den frågan många gånger. Det beror på landet. Om dessa incidenter sker i landet1, så har färden samma dom som en resa. Och om det är tryggt så är det det tillåtet.

Fråga: Är det inte enrum?

Svar: Nej. Enrum innebär att dörrar och fönster är stängda så att ingen vet vad som händer i rummet.

Fråga: Om rutorna är tonade?

Svar: Om de är tonade så att man inte ser in så har bilen samma dom som ett rum. Därmed är det enrum.