Lån till brudgåva

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 533

Fråga: Vad är domen för att låna pengar till brudgåva?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ungdomar! Den av er som har kapacitet skall gifta sig. Det får blicken enklare att sänkas och det är kyskare för blygden. Den som inte klarar av det får fasta. Fastan är hans sköld.”1

Han sade att den som inte kan gifta sig skulle fasta istället. Han sade inte att han skulle låna. Men om någon erbjuder honom ett lån som tillsynes inte blir mödosamt att betala tillbaka och han vet att han kommer att vara kapabel att betala tillbaka det, så är det harmlöst. Annars får han härda och göra myckna goda handlingar och sysselsätta sig med kunskap till dess att Allâh underlättar för honom ett giftermål.

1al-Bukhârî (5065) och Muslim (1400).