Lån från en tredje part för att köpa en vara

Om vi tar hänsyn till Sharî´ahs motiv, så finner vi ingen skillnad mellan följande två fall:

1 – Du är en affärsman. Jag vill köpa en bil av dig som kostar 4000 kontant och 4500 på avbetalning.

2 – Du är en rik affärsman. Jag vill låna 4000 från dig. Du vill ha 500 i ränta. Detta är tveklöst förbjudet. Varför vill du ha 4000? Jo, jag vill köpa en bil för 4000. Då erbjuder du mig bilen för 4000 förutsatt att du betalar honom 500 extra för avbetalningen.

Vad finns det för skillnad mellan de båda fallen? Det finns ingen skillnad förutom att en till part har kommit in i bilden. Vi gör alltså den här affären för att tillåta något förbjudet. Precis så är berättelsen om judarnas fiske under lördagen, vilken nämns i Qur’ânen.