Lån från banken

Fråga: Får man låna från banken om det är den enda utvägen?

Svar: Banker lånar inte ut pengar utan ränta. Det är inte tillåtet att låna och betala tillbaka ränta, oavsett om borgenären är banken eller någon annan. Hadîthen säger att alla lån som bidrar med profit är ränta.