Lån för ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att ta lån för att utföra ´Umrah?

Svar: Man ska inte ta lån för att utföra ´Umrah. Den som inte har det bra ställt såtillvida att han inte klarar av att vallfärda eller genomföra ´Umrah är inte heller ålagd att utföra dem förrän han kan. Således ska han inte ta lån och ha det på samvetet.