Lån för giftermål och ´Aqîqah

Fråga: Kan en man låna pengar för att gifta sig med en andra fru och slakta ´Aqîqah?

Svar: Det är inte föreskrivet att låna för giftermål. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mannen som inte kunde ge någon brudgåva:

”Kan du något ur Qur’ânen?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag har gift bort dig med det som du kan ur Qur’ânen.”

Han befallde inte honom att låna pengar. Detta kan bevisas av Hans (ta´âlâ) ord:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

”Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Allâh i Sin nåd drar försorg om dem.”1

Den här mannen har redan en fru. Han får leva i avhållsamhet med henne till dess Allâh i Sin nåd drar försorg om honom.

Vad lån för ´Aqîqah beträffar, så beror det på omständigheterna. Om låntagaren räknar med att betala tillbaka lånet, liksom en anställd person gör, och råkar inte ha pengar i tid av ´Aqîqah, så är det harmlöst att han lånar och betalar tillbaka lånet när han fått sin lön. Men om han saknar inkomst på så sätt att han inte räknar med att betala tillbaka lånet, så skall han inte låna.

Fråga: Har Imâm Ahmad sagt något?

Svar: Ja. Imâm Ahmad sade att man skall låna till ´Aqîqah och ansåg att den som gör det återupplivar Sunnah och att Allâh kommer att betala av hans lån. Men hans ord skall förstås utmed den angivna detaljeringen; personen som kan betala tillbaka lånet får låna.

Fråga: Vad gör en person som inte kunde slakta för det första barnet men som berikas av Allâh efter det fjärde barnet?

Svar: Han får slakta för det sista barnet. De övriga barnens ´Aqîqah slutade gälla när han inte förmådde att slakta för dem.

124:33