Lämplig Qur’ân-tolkning för studenter och lekmän

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Vilka Qur’ân-tolkningar som är tomma på israeliska och påhittade historier rekommenderar ni? Vad anser ni om boken ”Tafsîr-ul-Djalâlayn” ur israeliska historiers perspektiv?

Svar: Jag anser att en av de bästa Qur’ân-tolkningarna är Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dîs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning. Visserligen kan han förkorta vissa förklaringar rejält och kanske till och med hoppa över dem fullständigt, men det hör till ovanligheterna. Den består av kuriosum du knappast hittar någon annanstans och är lämplig för studenter. De brister som finns i den kan kompenseras med Ibn Kathîrs ”Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” och ash-Shawkânîs ”Fath-ul-Qadîr”.

Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dîs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning är lämplig för lekmän, ty den saknar israeliska historier och berättarkedjor.

Även boken ”Tafsîr-ul-Djalâlayn” är bra för studenter eftersom den är filtrerad. Som du vet är dess dogm om Allâhs egenskaper i enlighet med Ashâ´irahs, varför den är opålitlig och ska därför avfärdas. Annars är den mycket bra sett till dess formuleringar och kortfattade observationer som kan vara oklara för vissa lärde. Om den ackompanjeras med kommentarerna ”al-Futûhât al-Ilâhiyyah” så är det än bättre.