Lämnas bön med Taslîm eller utan Taslîm?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/166-167)

al-Bukhârî sade:

701 – Muhammad bin Bashshâr berättade för mig: Ghundur berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga:

Mu´âdh bin Djabal brukade be med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter han återvände och ledde de sina i bön. Han bad ´Ishâ’ och läste ”al-Baqarah” varpå en man gick därifrån. Då det föreföll att Mu´âdh förtalade honom, berättade han det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Stor prövare. Stor prövare. Stor prövare” eller ”Prövare. Prövare. Prövare.” Han befallde honom att läsa två suror från de medellånga surorna från och med Qâf till slutet.” ´Amr sade: ”Jag kommer inte ihåg vilka de var.”1

Ska man lämna bönen med Taslîm eller utan Taslîm? Utan Taslîm. Visserligen nämner en rapportering i Muslims ”as-Sahîh” att mannen gjorde Taslîm innan han gick iväg, men Muslims lärare är ensam om att återberätta det tillägget varför det är udda och ej autentiskt. Dessutom sägs Taslîm i samband med att bönen fullbordas, något denne man inte gjorde.

1Muslim (465).