Lämnar samling efter Iqâmah

651 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Sufyân bi ´Uyaynah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) märkte att vissa människor saknades till bönerna varvid han sade: ”Jag fick för mig att utse en man till att be med människorna och sedan straffa en grupp män genom att bränna ned deras hus med ved. Om de hade vetat att de skulle hitta ett tjockt ben skulle de bevittnat den.” Det vill säga ´Ishâ’.”1

Hadîthen utgör ett bevis för att imamen som råkar bli upptagen får utse någon som ber i hans ställe. Bevisningen ligger i att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville bege sig till dem efter Iqâmah eftersom det var då som de omtalade var klandervärda.

Hadîthen bevisar också att man får lämna samlingen skäligt om än efter Iqâmah.

1al-Bukhârî (644).