Lämnar Minâ den 11:e

Fråga: Vad gäller personen som utav okunnighet lämnar Minâ den 11:e?

Svar: Hans vallfärd är ofullbordad. Han måste sona för att ha utelämnat steningen den 12:e och övernattningen natten till den 12:e och för att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ i förtid.