Lämnar kvar guldet hos guldförsäljaren

Fråga: Vad är domen för att köpa guld av guldförsäljaren och lämna kvar det hos honom?

Svar: Om han tar tag i det och sedan lämnar det hos honom, så är det harmlöst. Han måste ta tag i det. Sen får han lämna det hos honom.