Lämnar inte hemmet under vänteperioden

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 252-253

1212 – Jag hörde Ahmad bli frågad om den frånskilda kvinna som genomgår sin vänteperiod och vars make kan ta tillbaka får visa sitt hår för honom. Han föraktade det.

1213 – Jag hörde Ahmad säga:

”Kvinnan som har blivit skild en tredje gång får lämna sitt hem om syftet är att bevara sin kyskhet. Det sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Fâtimah bint Qays. Hon ska inte vara hemma med en man. Hon får däremot inte lämna sitt hem om maken kan ta tillbaka henne.”

Jag frågade Ahmad om han anammade hadîthen om Fâtimah bint Qays vari hennes make skilde sig från henne. Han sade:

”Ja.” Då sade en man att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hade sagt: ”Vi lämnar inte vår Herres skrift och vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.” Ahmad sade: ”Vad står i vår Herres skrift?” Mannen sade:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

”Låt dem leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter.”1

Han sade: “Versen handlar om kvinnan som mannen kan ta tillbaka.” Jag sade: “Är ´Umars ord autentiska?” Han svarade: “Nej.”

1214 – Jag hörde Ahmad säga:

“Om en man skiljer sig från sin hustru och har möjlighet att ta tillbaka henne, ska han inte köra ut henne ur hennes hem där skilsmässan har ägt rum. Det enda undantaget är om hon ska straffas för ett brott.”

165:6