Lämnar utvandring för kall

Fråga: En man har utvandrat från ett otroget land till ett muslimskt land. I det muslimska landet har han lärt sig religionens fundament. Får han återvända till det otrogna landet för att kalla till Allâhs religion?

Svar: Om han är berättigad till att kalla och har kunskap och förmåga skall han återvända. Kallet till Allâhs religion är ett väldigt mål. Han skall återvända för att kalla till Allâhs religion förutsatt att han har kunskap, insikt och kännedom om kallets grunder.