Lämnar havande fru för att söka kunskap

Fråga: En av bröderna blev så glad när han hörde att ni hade kommit att han kom till konferensen och lämnade sin fru som skulle föda. Är hans handling korrekt och syndar han för att ha lämnat henne?

Svar: Om hon har kvinnliga släktingar, eller om du har kvinnliga eller manliga släktingar bakom skynke, som tar hand om henne och du lämnar tillräckligt med pengar till henne är det okej. Allâh (´azza wa djall) sade:

اْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan.”1

De samarbetar om fromhet och gudsfruktan. Han har kommit för att söka kunskap, lära sig och återvända – om Allâh vill – för att lära dem.

Och om han inte lämnar någon som ser efter henne och inga pengar till henne som hon är i behov av, syndar han. Han är skyldig att ångra sig inför Allâh och be Honom om förlåtelse.

15:2