Lämnar Elden utan goda handlingar

Fråga: Hur skall vi förstå Abû Sa´îd al-Khudrîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

Änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat och kvar är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga.” Sedan tar Han ut ur Elden en grupp som aldrig har gjort något bra.”1?

Svar: Vi ska förstå den som allmän och att bevisen för icke-bedjarens otro är specifika. För de lärde är det allom bekant att det allmänna specificeras av det specifika. Hadîthen säger ju inte att personen inte bad så att vi ska behöva säga att de går emot bevisen för icke-bedjarens otro. Han sade att han aldrig gjort något bra. Bönen kommer inte på tal, hadîthen är allmän. Bevisen för icke-bedjarens otro är specifika varför den allmänna ska specificeras med dem.

1al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).