Lämnar Allâh Sin tron under nedstigningen?

Publicerad: 2010-12-29
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il (1/162)

 

Fråga: Vilken åsikt är mest korrekt beträffande Allâhs nedstigning; lämnar Han sin tron eller inte?

Svar: Den korrekta åsikten är att inte ge sig in i frågan. Vi tror på att Han är ovanför Sin tron och vi tror på att Han stiger ned. Vi säger varken att Han lämnar den eller inte lämnar den. Det innebär att man ger sig in i beskaffenheten.