“Lämnad tvätt på tvättstället under natten medför otur”

Fråga: Hos oss har de äldre som vana att vara skrockfulla. De tror på att det finns en svart fågel som dödar barn och lämnar inte upphängd tvätt på tvättstället under natten. Vad är domen för skrocket för liknande saker?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd skrock och varnade för det. Det är en form av avguderi. Ibn Mas´ûd berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skrock är avguderi. Skrock är avguderi. Skrock är avguderi.”

Ibn Mas´ûd sade:

”Alla upplever vi det, men Allâh tar bort det med förlitan.”

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah.

Människan är ålagd att förlita sig på Allâh och bero på Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Hon skall veta att det är Allâh som gagnar och skadar. Frågeställaren är ålagd att råda dessa människor och förklara sanningen för dem.