Lämnad rekommendation för enighetens skull

Fråga: Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah nämner principen att det är rekommenderat att lämna en rekommendation för att ena folk. Vi ser hur vissa bröder ber i sandaler i moskéerna och det är oerhört avskräckande bland lekmännen.

Svar: Jag råder våra bröder att inte göra det. Jag råder det ofta.

Jag anser att den som återvänder till sin hemstad [och ber i sandaler] avskräcker. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte.”

Vi upprepar denna hadîth ofta. Därför skall bröderna inte återvända till sina hemstäder och be i sandaler offentligt. Det avskräcker folk.

Fråga: Har han handlat utmed Sunnah om han ber så hemma?

Svar: Ja, om han är hemma eller som vi gör när vi kommer ut på landet när vi reser.

Fråga: Är principen ‘det är rekommenderat att lämna något rekommenderat för att ena folk’ som Shaykh-ul-Islâm nämnde korrekt?

Svar: Ja, den är okej. Det finns rekommendationer som kan ersättas. En sådan rekommendation är okej att lämna. Exempel på det är bönen i sandalerna. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad både barfota och i sandaler. Det finns också rekommendationer som inte kan ersättas. Exempel på det är att placera höger hand på vänster hand i bönen. En sådan Sunnah skall praktiseras.