”Lämna studierna så att de inte blir till din nackdel”

Fråga: Det finns en person som har så många tvångstankar när han studerar att han tänker sluta studera för att kunskapen inte skall vara till hans nackdel. Vad säger ni?

Svar: Det är från Satan som säger att du inte skall lära dig så att inte kunskapen blir till din nackdel. Sök kunskap och handla så att den inte blir till din nackdel. Om du lämnar kunskapen lämnar du vägen till vägledningen. Hur skall du vara vägledd utan kunskap? Låt inte Satan lura dig när han säger till dig att inte studera så att inte kunskapen blir till din nackdel. Låt inte heller Sûfiyyah lura dig när de säger till dig att inte studera så att inte studierna sysselsätter dig från påminnelsen om Allâh. De säger att man endast skall påminna sig om Allâh och att det är syftet. De har vilselett människorna på det här viset och lockat från kunskapen och de lärda.