Lämna sjuk moder för studier?

Fråga: Jag vill ut och studera. Dock är min moder sjuk och jag har två yngre bröder. Skall jag lämna min sjuka moder för att studera eller skall jag stanna med henne?

Svar: Stanna med henne. I och med att hon behöver dig så skall du stanna med henne och tjäna henne. Hennes rättighet kommer före till och med kamp för Allâhs sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade tillbaka en man till sina föräldrar och sade:

”Kämpa hos dem då.”