Lämna profetens ord för Abû Hanîfahs åsikt?

Ahl-ur-Ra’y är vilsna innovatörer och fiender till Sunnah och rapporteringar. De anser att religionen handlar om åsikter, analogier och personliga uppfattningar om vad som är fint (استحسان).

De opponerar sig rapporteringarna och annullerar hadîtherna. De avfärdar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och utser Abû Hanîfah och hans anhängare till ledare; de tar deras religion till religion och deras åsikt till åsikt.

Vilken villfarelse är klarare än denna eller lik denna? Lämna sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares ord för Abû Hanîfahs och hans anhängares åsikt? Bara det bevisar ens villfarelse och överträdelse.