Lämna inte Heliga moskén så

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 170

803 – Ahmad berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah al-Fazârî berättade för oss: ´Uthmân bin al-Aswad berättade för oss:

Mudjâhid föraktade att den person som skulle resa tillbaka ställde sig först i porten till Heliga moskén, vände sig mot Ka´bah, tittade på den och åkallade. Han sade:

Så gör judarna.”

804 – Ahmad berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: Rabâh bin Abî Ma´rûf berättade för oss, från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade liknande.