Lämna den ignoranten

Fråga: Det har kommit en artikel i tidningar vari det står:

”Jag pratar om musik nu rent allmänt. Om Allâh hade velat tala om det, skulle det ha kommit en vers om det varpå sakfrågan hade blivit klar och tydlig. Han hade sagt att man inte skall närma sig instrument, men något sådant finns inte.”1

Svar: Så säger en ignorant. Lämna honom. Musiken är förbjuden enligt Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten, sade Shaykh-ul-Islâm. Shaykh-ul-Islâm sade att alla musikinstrument är förbjudna enligt samstämmigheten.

1Sâlih al-Mughâmisî sade:

”Jag pratar om musik nu rent allmänt. Om Allâh hade velat tala om det, skulle det ha kommit en vers om det varpå sakfrågan hade blivit klar och tydlig. Han hade sagt att man inte skall närma sig instrument, men något sådant finns inte.” https://www.youtube.com/watch?v=2iKzENpqXU4&feature=youtu.be