Lämna debattören om sanningen är klargjord

En av de viktigaste frågorna är att en människa följer Salaf i samtliga religiösa frågor som Tawhîd, dyrkan, affärer och allting annat. Därtill skall han låta bli att debattera och disputera. Debatter och dispyter låser dörren till sanningen. De får en person att tala och kämpa för sin egen skull. Det går så långt att om sanningen skulle klargöras för honom, ser du hur han antingen förnekar den eller också förvränger den för att stödja sin egen åsikt och för att tvinga motståndaren att ta till sig hans åsikt. Om du ser att din broder debatterar och disputerar när sanningen är klar och tydlig och låter bli att följa den, skall du fly från honom på samma sätt som du flyr från ett lejon. Säg till honom att du inte har att säga mer än så och låt därmed honom vara.