Lämna Anâshîd till Sûfiyyah och konstnärerna

Fråga: Vad är domen för Anâshîd som sjungs melodiskt?

Svar: Det skall inte angå dig. Du skall söka kunskap, memorera och studera. Lämna Anâshîd till Sûfiyyah och konstnärerna. Det passar inte en student att sysselsätta sig med Anâshîd.