Lämna allt tvivelaktigt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/888-889)

1197 – Jag frågade min fader om varankött. Han svarade:

Vet ej. Lämna allt som du finner tvivelaktigt.”