Lammbogen – profetens favoriträtt

al-Bukhârî sade:

207 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från ´Abdullâh bin ´Abbâs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt lammbog och bad utan att två sig.

Detta bevisar att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föredrog lammbog1. Lammbogen är det bästa köttet och likaså lammlägget2 därför att det är det tunnaste och smakligaste köttet. Till följd därav föredrog profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det.