Lamm eller dess värde?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Får den person som ska betala allmosa på ett lamm betala dess värde istället för ett lamm?

Svar: Det är harmlöst. Han kan betala ett lamm i allmosa, och han kan betala dess värde i allmosa. Det är upp till dem som insamlar allmosor. De får både ta emot boskap eller deras värde.