Läkaren upptäcker att den singla kvinnan är gravid

Från: Vad skall läkaren göra om hon upptäcker att den singla patienten är gravid? Skall hon dölja henne eller underrätta hennes familj eller de ansvariga?

Svar: Hon skall dölja henne. Hon skall dock inte ge henne abort.