Läkaren ljuger för patienten

Fråga: Ibland behöver läkaren ljuga för patienten om hans tillstånd för att han inte klarar av att säga som det är. Syndar läkaren i detta fall?

Svar: Det är tillåtet att ljuga för patienten om det gagnar honom och inte skadar honom eller andra. Om läkaren klarar av att säga något som förstås av patienten på ett annat sätt, är det säkrare och bättre än att ljuga.