Läkare befaller kvinnan att göra abort

Fråga: Vad är domen för att göra abort om fostret är missbildat och läkarna befaller det?

Svar: Det är inte tillåtet att göra abort om inte moderns liv står på spel. Om moderns liv står på spel och en grupp pålitliga läkare fastställer att hennes liv står på spel med fostret i magen, så är det okej att hon gör abort för att överleva.