Läkarbesök hos det motsatta könet

Fråga: Får kvinnan behandlas av manliga läkare om de är duktigare?

Svar: Det är endast tillåtet vid nödfall. Om det inte finns några kvinnliga läkare samtidigt som hon fruktar för sig själv får hon gå till den manlige läkaren. Skulle det däremot finnas berättigade och skickliga kvinnliga läkare får hon inte gå till manliga läkare.

Detsamma gäller mannen. Han får inte behandlas av en kvinnlig läkare om det finns manliga och skickliga läkare. Annars får han om han är i en nödsituation.