Lägsta obligatoriska antal Tasbîhât

Fråga 57: Vissa lärda säger att lägsta obligatoriska antal Tasbîhât är en stycken. Vad säger ni om det? Vilket antal är i så fall det högsta?

Svar: Det lägsta obligatoriska antalet är en stycken. Det är grundregeln. Den som säger det en gång har underkastat sig ordern. Det har dock inget högsta antal. Däremot sade Anas (radhiya Allâhu ´anh) att han räknade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Tasbîhât och kom fram till tio stycken1. Om någon gör fem eller sju Tasbîhât så är det högt i tak. Det är emellertid bäst att inte säga det färre än tre gånger.

1Abû Dâwûd (888), an-Nasâ’î (1137), Ahmad (12661) och al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” (1/146). God enligt an-Nawawî i ”Khulâsat-ul-Ahkâm” (1/414).