Lägre pris för fattig köpare

Fråga: En försäljare sålde en vara till en rik person för ett pris och till en fattig person för ett lägre pris. Efter ett tag kom den rike köparen och fördömde honom. Vad är domen för handeln?

Svar: Om försäljaren säljer en vara till en person för ett pris och till en annan för ett lägre pris beroende på hans tillstånd som släktskap, vänskap, fattigdom och dylikt, så får den förste köparen inte kräva att försäljaren säljer likadan vara för lägre pris. Det enda undantaget är om han köpte varan för ett orimligt överpris på marknaden. Exempel på det är att han säljer en vara för 100 medan den på marknaden kostar 50. I det här fallet har han rätt att kräva prissänkning till marknadspriset.

Men om marknadspriset är 100 som han också säljer varan för till den förste köparen och sedan säljer likadan vara till en fattig person, släkting eller vän för 50, så har den förste köparen ingen rätt. Ty han har varken bedragit honom eller lurat honom, utan endast sålt till honom för ett normalpris.