Lägrar två fruar samma dag i Ramadhân

Fråga: Under en och samma dag i Ramadhân lägrade en man sina två hustrur. Ska han sona en eller två gånger?

Svar: Han ska sona en gång för att ha kränkt månadens helgd. Hans fasta bröts med hans första samlag. Mannen har syndat och är skyldig att sona en gång.

Vad fruarna beträffar, så befallde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnan att sona i hadîthen som återberättas av Abû Hurayrah och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum).